جوانان ,کشورهای غربی‌ ,عموم جوانان ,انقلاب اسلامی ,رهبر انقلاب ,نامه رهبر ,رهبر انقلاب اسلامی

در نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ مطرح شد؛

نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

 

 

 

 

 

 

 

جوانان عزیز! من امید دارم که شما در حال یا آینده، این ذهنیّت آلوده به تزویر را تغییر دهید؛ ذهنیّتی که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض موذیانه است. به نظر من نخستین مرحله در ایجاد امنیّت و آرامش، اصلاح این اندیشه‌ی خشونت‌زا است. تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلّط باشد، و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود، و تا روزی که منافع دولتها بر ارزشهای انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای دیگر جستجو کرد.

 

منبع اصلی مطلب : جامعه رحمانی در سایه صلابت و اقتدار
برچسب ها : جوانان ,کشورهای غربی‌ ,عموم جوانان ,انقلاب اسلامی ,رهبر انقلاب ,نامه رهبر ,رهبر انقلاب اسلامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌